PROSUMENT na Warmii i Mazurach konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Jest to program mający na celu pomoc w budowie małej instalacji lub mikroinstalacji OZE produkującej prąd lub ciepło na potrzeby własne z możliwością przeznaczenia nadwyżej energii na sprzedaż.

 

Pełny tekst ogłoszonego konkursu.