W dniu 8 maja 2015 roku odbedzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i i zużytego sprzętu elektro elektrycznego i elektronicznego

zbiórka 2