Radni Gminy Pozezdrze - kadencja 2014-2018
 
 1. Ginkowska Barbara - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Krzyżewska Elżbieta - z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
 3. Banaszak Marzena
 4. Cudowski Mirosław
 5. Fliszkiewicz Ewa
 6. Grabiński Maciej Tomasz
 7. Kaczorowski Marian
 8. Kołosińska Sylwia Lidia
 9. Łabacz Ryszard
 10. Nowacka Katarzyna
 11. Olszewski Adam Karol
 12. Podpirka Renata
 13. Roch Paweł
 14. Sikorski Tomasz
 15. Żołondek Krystyna