Projekt chceinternet.pl realizowany jest przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach wyznaczonych celów przez Europejską Agendę Cyfrową 2020 w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu szerokopasmowego.

Wskaż operatorom telekomunikacyjnym swoją najbliższą okolicę jako odpowiednie miejsce do podjęcia inwestycji związanej z budową sieci telekomunikacyjnej „ostatniej mili”.

  1. Wejdź na stronę chceinternet.pl.
  2. Przejdź do zakładki "Oznacz się".
  3. Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy.
  4. Potwierdź zgłoszenie z wiadomości e-mail.

Dotychczasowo oznaczyło się kilkadziesiąt gospodarstw z naszej gminy.

Zapraszamy do wypełnienia formularza, to nic nie kosztuje a twój przyszły dostawca internetowy będzie wiedział że potrzebujesz dostepu do sieci.

 

chceinternet