internet-world-europe 1Takie pytanie może sobie zadawać wielu mieszkańców Warmii i Mazur, patrząc na trwające w całym województwie prace związane z układaniem ponad 2200 kilometrów kabli światłowodowych i budową ponad 200 węzłów sieciowych. Dzięki nim, za pośrednictwem lokalnych operatorów, szybki Internet będzie mógł trafić praktycznie do każdego domu, firmy i instytucji w naszym województwie. Każdy, kto chciałby mieć szybki Internet w swoim domu może zarejestrować się na stronie chceinternet.pl

Jedyną grupą mieszkańców regionu, której do Internetu (w każdej postaci) na pewno nie trzeba przekonywać są dzieci i młodzież. Wielu z nich bez niego nie wyobraża sobie życia. Bowiem dla najmłodszego pokolenia Internet jest czymś tak naturalnym, jak dla ich rodziców radio czy telewizja. To okno na świat, dzięki któremu mogą się bawić, kontaktować
z rówieśnikami, szukać potrzebnych w szkole informacji, realizować swoje pasje, a nawet studiować i szukać pracy.

Czy z projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”, polegającego na budowie nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, skorzystają również ich rodzice? Niewątpliwie tak. Chociażby dlatego, że będą płacić mniejsze rachunki za dostęp do sieci ich dzieci. Ale najważniejsze jest zapewnienie im możliwości startu w dorosłość bez obciążenia „informatycznym wykluczeniem”.

„Wykluczenie informatyczne” czy też „wykluczenie cyfrowe” to pojęcia oznaczające brak lub ograniczony z przyczyn technicznych lub finansowych dostęp do Internetu, a tym samym możliwości, jakie on daje i szans, które stwarza. Mówiąc obrazowo, ci, którzy z Internetu mogą korzystać bez przeszkód, mają większe szanse na rynku pracy i w edukacji, niż osoby tego dostępu pozbawione. Właśnie tę ostatnią grupę określa się jako „wykluczoną cyfrowo”.

Obecnie dostęp do szybkiego łącza internetowego ma mniej niż połowa mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, głównie z większych miast. Dzięki realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” zmieni się to radykalnie. Pod koniec 2015 r. praktycznie każdy dom i szkoła, a także i urząd oraz firma w województwie uzyska możliwość podłączenia do szerokopasmowego Internetu.

Podłączenie do sieci zapewnią prywatne firmy, które dzięki stworzonej infrastrukturze sieciowej będą zainteresowane świadczeniem tego typu usług dla mieszkańców. Powstała
w ramach projektu sieć będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dzięki czemu wytworzy się pomiędzy nimi konkurencja, która – zgodnie z nieubłaganymi prawami rynku – powinna wpłynąć na obniżenie cen oferowanych usług dostępu do Internetu. Będzie więc taniej i zdecydowanie lepiej.

„Szerokopasmowość” oznacza bowiem możliwość szybkiego przesyłania dużych ilości danych, a tym samym korzystania z większej liczby usług, jak chociażby telewizji czy telefonu. To również wymusi konkurencję, a wraz z nią spadek cen usług telekomunikacyjnych. W efekcie może to spowodować realne oszczędności w domowym budżecie.

Ale szerokopasmowy Internet to również dostęp – bez wychodzenia z domu – do wszelkiego rodzaju usług, od administracyjnych, poprzez informacyjne, edukacyjne, po usługi w zakresie służby zdrowia, czy też do „pracy przez Internet”. Na bazie powstającej infrastruktury różne instytucje będą bowiem mogły wdrożyć ogólnodostępne usługi elektroniczne, np.
e-administracji, e-edukacji czy e-medycyny. Pozwoli to więc na szybsze, wygodniejsze
i tańsze załatwianie bieżących spraw i sprawunków.

O ile tylko wnukom uda się przekonać dziadków do komputerów oraz zarazić ich „wirusem internetowym”, również seniorzy skorzystają na tym projekcie. Przykładowo, różnego rodzaju komunikatory internetowe, w odróżnieniu od telefonów, są bezpłatnym oraz multimedialnym narzędziem do kontaktu z dziećmi czy wnukami uczącymi się lub pracującymi w różnych miejscach Polski, Europy i świata.

Jednak to nie jedyna dla nich korzyść. Już niedługo, dzięki powszechnemu dostępowi do szerokopasmowego Internetu będą mogli za jego pomocą na przykład skontaktować się ze swoim lekarzem, umówić się na wizytę w przychodni, zasięgnąć informacji w ZUS-ie, czy załatwić swoje sprawy w urzędzie.

Wszyscy mieszkańcy województwa zyskają natomiast na tym, że szerokopasmowy Internet stworzy nowe możliwości dla regionu i jego mieszkańców. Jako koło zamachowe gospodarki wykreuje nowe przedsięwzięcia gospodarcze i nowe miejsca pracy. W ten sposób region będzie mógł się rozwijać zgodnie z hasłem „Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk”.