Internet w każdym domu staje się rzeczywistością

internet-world-europe 1Dostęp do szerokopasmowego Internetu daje dużo więcej niż możliwość przeglądania stron internetowych i sprawdzania poczty elektronicznej. To także wygodne korzystanie z szeregu cyfrowych usług: telefonii internetowej, telewizji cyfrowej,
e-administracji i e-edukacji. Dla firm szybki Internet oznacza możliwość prowadzenia
i rozwoju biznesu, a co za tym idzie tworzenia nowych miejsc pracy.

– Budując sieć szerokopasmową tworzymy lepsze warunki dla rozwoju gospodarczego
i społecznego naszego regionu
– mówi Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Obecnie dostęp do szybkiego Internetu w województwie mają głównie mieszkańcy większych miast. Na pozostałych terenach, głównie wiejskich, jest on ograniczony z przyczyn technicznych i finansowych. W efekcie ponad połowa mieszkańców nie ma szansy skorzystania z możliwości, jakie daje Internet.

Tymczasem żyjemy w świecie, w którym bez Internetu ani rusz. Stał się elementem życia każdego Polaka. Jego oknem na świat, kontaktu z bliskimi, źródłem wiedzy i rozrywki, tańszych zakupów, a niejednokrotnie również dochodów – jako narzędzie pracy lub miejsce prowadzenia biznesu.

Wiemy, jakie korzyści przynosi naszemu krajowi i jego mieszkańcom trwający już od kilku lat rozwój sieci autostrad. Nie tylko poprawiają komfort podróżowania, ale przede wszystkim stanowią impuls rozwojowy dla gospodarki – kreują nowe przedsięwzięcia gospodarcze
i miejsca pracy.

Sieć szerokopasmowa to taka internetowa autostrada, dająca możliwość szybkiego przesyłania dużych ilości danych, a tym samym nowoczesna i wygodna droga do Europy
i świata. Realizowany w pięciu województwach projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” liczy prawie 10,5 tys. km nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, czyli takiej internetowej drogi szybkiego ruchu. Całkowita wartość trwającej od kilku lat inwestycji wynosi prawie 1,5 mld złotych, z czego 85% współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

W województwie warmińsko-mazurskim budowane jest ponad 1/5 całej sieci, obejmującej ponad 2200 km światłowodów. Zakończenie budowy sieci planowane jest we wrześniu 2015 r.

– Dla naszego regionu oznacza to informatyczną rewolucję, której nieodległym efektem będzie rozwój gospodarczy i społeczny Warmii i Mazur – dodaje marszałek Jacek Protas.

Budowa sieci szerokopasmowej oznacza bowiem możliwość podłączenia do tej internetowej autostrady praktycznie każdego domu, szkoły, urzędu czy firmy. Zapewnią to firmy świadczące usługi dostępu do Internetu dla mieszkańców, które budować będą sieci lokalne.

Jednak nie sama możliwość podłączenia do Internetu jest tu najważniejsza. Najistotniejsza jest jego „szerokopasmowość”.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu to usługa polegająca na łączeniu z siecią za pomocą szybkiego łącza o dużej przepustowości. Dzięki temu możliwe jest nie tylko przeglądanie stron internetowych i sprawdzanie poczty elektronicznej, ale wygodne korzystanie z szeregu dodatkowych usług: telefonii internetowej, telewizji cyfrowej, wideo na żądanie, monitoring itp.

Szybki Internet to także możliwość wdrożenia oraz praktycznie nieograniczonego korzystania z ogólnie dostępnych usług elektronicznych, w tym e-administracji, e-edukacji oraz usług medycznych. Umożliwia też efektywną wymianę danych pomiędzy urzędami administracji, placówkami edukacyjnymi, medycznymi, podmiotami gospodarczymi itd.

Już wkrótce więc sieć szerokopasmowa oznaczać będzie nie tylko szybki i tańszy Internet, ale przede wszystkim możliwość dostępu – bez wychodzenia z domu – do wszelkiego rodzaju usług, od administracyjnych, poprzez informacyjne, edukacyjne, po usługi w zakresie służby zdrowia.

Dla przedsiębiorców będzie on szansą na nieograniczone przepustowością sieci, prowadzenie biznesu na całym świecie, nawet dla niewielkich firm, zlokalizowanych
w małych miejscowościach. Zgodnie z zaproponowanym przez samorząd województwa hasłem rozwoju regionu, będzie dzięki niemu można połączyć „zdrowe życie” z „czystym zyskiem”.

Dla samorządów to nie tylko możliwość zamiany „góry papierów” na elektroniczny system obsługi petentów (m.in. skrzynka podawcza, elektroniczny obieg dokumentów etc.).
To przede wszystkim pieniądze na rozwój lokalnych wspólnot, pochodzące chociażby
z większych wpływów podatkowych związanych z rozwojem gospodarczym i nowymi miejscami pracy. To także możliwość pozyskania środków z kilku innych dużych projektów unijnych, które są powiązane z dostępem do szybkiego Internetu.

– W realizacji tego projektu kluczowe znaczenie ma dla nas dobra współpraca z władzami gmin i powiatów. Dla mieszkańców i całych społeczności dostęp do szybkiego Internetu jest nie mniej ważny niż nowe drogi, kanalizacja czy przychodnie zdrowia – przekonuje marszałek Jacek Protas.

Po szerokich konsultacjach społecznych z władzami gmin i powiatów województwa został przygotowany „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”. Zakłada on współpracę pomiędzy władzami województwa oraz poszczególnymi gminami i powiatami. Chodzi o jednolite obniżenie finansowo-ekonomicznych barier inwestycyjnych utrudniających przedsiębiorcom budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, związanych z bardzo wysokimi opłatami za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasach drogowych dróg publicznych – gminnych, powiatowych i wojewódzkich, oraz z podatkiem od nieruchomości tworzących infrastrukturę telekomunikacyjną. 23 lipca 2014 r. przedstawiciele samorządów podpisali list intencyjny zakładający przyjęcie i realizację planu po podjęciu stosownych decyzji przez Rady Gmin i Powiatów oraz Sejmik Województwa.