Wykaz sołectw i sołtysów gminy Pozezdrze

 

Sołectwo Imię i nazwisko
sołtysa
Skład Rady Sołeckiej
Przytuły Bogumił Turek Remigiusz Kornacki - Przewodniczący Rady Sołeckiej
Mirosław Karkut
Zbigniew Ponikewski
Kolonia Pozezdrze Helena Grabińska Marta Gasińska – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Katarzyna Żukowska
Leszek Grymuza
Pieczarki Ryszard Banaszak Katarzyna Kamieniecka – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Piotr Mielniczek
Robert Trachim
Krzywińskie Jan Krupa Marek Szczygieł – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Leszek Aleksandrowicz
Adam Karol Olszewski
Stręgielek Andrzej Biłyj Piotr Nowacki – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Zygmunt Drożdż
Dorota Jasińska
Harsz Stanisław Borysiewicz Anna Bieńkowska – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Agnieszka Baran
Piotr Predko
Marek Staniszewski
Jakunówko Ilona Roch Krzysztof Duda – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Wacława Baran
Marian Kalinowski
Małgorzata Terlecka
Kuty Krystyna Żołondek

Marian Janko – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Beata Hoszkiewicz
Agnieszka Stanecka
Teresa Petiuk

Gębałka Dorota Derewecka Antoni Bukowski - Przewodniczący Rady Sołeckiej
Wiesław Godlewski
Lech Godlewski
Piłaki Wielkie Władysław Melnyk Mieczysław Szczygieł – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Anna Cizio
Janusz Bajko
Wiesława Bajko
Andrzej Dyk
Radziszewo Alina Wysoczarska Alina Damszel - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Beata Hryń
Artur Kowalczyk
Bernard Skrzecz
Przerwanki Andrzej Romejko Elżbieta Krzyżewska – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Agnieszka Rakowska
Karolina Romejko
Agnieszka Sobczak
Wyłudy Halina Łopaćkyj Grzegorz Dem – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Krzysztof Radziewicz
Andrzej Szczygieł
Pozezdrze Józef Zalewski Małgorzata Dymitrewska – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Brygida Kowalczyk
Halina Półkośnik
Czesław Żelisko