logo ke big 400x400Szanowni Państwo,

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje w sprawie usuwania barier w regionach przygranicznych. Można wziąć w nich udział do dnia 21.12.2015 r. poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety.

 

Od 25 lat Unia Europejska promuje współpracę transgraniczną za pomocą inicjatywy Interreg. Dzięki temu instrumentowi udało się rozwiązać wiele problemów, z którymi borykają się obszary przygraniczne, ale część z nich wciąż pozostaje aktualna. Celem ogłoszonych konsultacji jest pomoc w zgromadzeniu opinii i doświadczeń na temat zidentyfikowanych barier, aby uzyskać jak największą wiedzę co do skali problemów i dowiedzieć się, jak wpływają na sytuację mieszkańców (w tym przedsiębiorców) regionów przygranicznych.

 

W konsultacjach mogą wziąć udział m.in. mieszkańcy obszarów przygranicznych (w państwach członkowskich UE oraz na granicy z krajami EFTA-EOG), władze krajowe, regionalne i lokalne, organy międzyrządowe i instytucje pozarządowe, instytucje akademickie, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwa prowadzące działalność transgraniczną.

 

Link do elektronicznej ankiety w języku polskim oraz szczegółowe informacje na temat konsultacji znajdują się na stronie http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/consultations/overcoming-obstacles-border-regions

Konsultacje potrwają do dnia 21.12.2015 r. Ich wyniki zostaną opublikowane w Internecie, a także uwzględnione w badaniu, którego celem jest opracowanie praktycznych wskazówek dotyczących znoszenia barier transgranicznych przez państwa UE i kraje partnerskie.

Z poważaniem,

 

Katarzyna Wantoch-Rekowska i Mateusz Ropiak

Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska

Departament Polityki Regionalnej